? Hakk?m?zda
Icerige Gecis Yap
Burada Flash Animasyon var

Hakk?m?zda

Candaro?ullar? Ltd.

Türkiye'nin ?nemli bir tekstil ülkesi olmas? ve bunun yan?nda ?stanbul'un k?talar aras? bir ticaret merkezi avantajlar?n? de?erlendiren Can-mar Candaro?ullar? Ltd. ?ti. kurulu? tarihi 1997 y?l?ndan bugüne ithalat / ihracat konusunda ki deneyimi, insan kayna??na verdi?i de?eri, mü?teri memnuniyetini, vizyonunun bir par?asi olarak g?rmektedir.

Mü?teri odakli hizmet anlayi?i ve piyasa ara?tirmalar? ile dünyadaki yenilik ve trendleri yak?ndan takip ederek her ge?en gün büyüyen Can-mar Candaro?ullar? Ltd. ?ti. Amerika ve Avrupa'da ilgiyle talep g?ren Curtisium teknolojisiyle geli?tirilmi?, karanl?k ortamlarda par?ldayan ve ???k veren ?zelli?e sahip, her tür tekstile uygulanabilir, muhtelif renklerde bask? boyalar? ve iplik ?e?itlerini tek ve tam yetkili temsilci firma olarak ülkemizin hazir giyim ve ev tekstilinde dünya markas? replica watches olmu? se?kin modalistlerine, tasarimc?lar?na ve üreticilerine sunar.

 

?leti?im Bilgileri:

Canmar LogoCandaro?ullar?
?n?. Tah. ?? ve D?? Tic. San. Ltd. ?ti

Yeni Mahalle 605/2 Sokak No:19/B
TR-34240 Kü?ükk?y - ?stanbul

Tel: 90 212 618 10 77-78
Fax: 90 212 609 08 00
Swiss Replica Watches
Quality Replica Watch
Tag Heuer Replica
Panerai Replica
Audemars Piguet Replica
Burberry Outlet
Human Hair Wigs
GSM :?90 0533 342 02 77
Whatsapp: 0532 314 66 02

Y?netim Kurulu üyesi
sevim@can-mar.com

Genel Müdür
omercangoz@can-mar.com

D?? Dicaret Departman?
info@can-mar.com

Sat?? Departman?
devrim@can-mar.com

Sat?? Asistan?
filiz@can-mar.com