? ürünler
Icerige Gecis Yap
Burada Flash Animasyon var

ürünler

Burada Flash Animasyon var

ürün Kategorileri:

 

TEKST?L BASKI BOYALARI

 

Karanl?k Ortamda I??k Verir ve Parlar

EKO-TEKS 100 kalite ve sa?l?k standartlar?nda Curtisium Teknolojisiyle üretilmi?tir.

  • Su bazl?, yap??kan olu?umlu pasta g?rümündedir.
  • Karanl?k ortamlarda ???k verir ve par?ldar.
  • Par?ldama ve I??k verme ?zelli?ini hi?bir zaman yitirmez.
  • Deforme Olmaz.
  • Tüm tekstil bask? uygulamalar?na dizayn edilebilir.

?zellikleri:

Yap??kanl?k : 20° C , sp 7 , rpm 2 Etki Alan? = 800.000 - 900.000 mPa.s
PH : 8 - 8,5 ( 20° C )
Kurumas? : 150°C - 160°C ‘ 2 - 2,5 Dakika
Ambalaj : 10 Kg plastik galonlarda
Uygulamas? ?ok kolay, bask? esnas?nda ekran b?rak?l?nca ?ebeke dolmaz ve kat?la?maz. Ya? ve kuru ovalamada üstün dayan?kl?l??a sahiptir.
Yumu?ak dokunu?lu ve esnektir. Polimerize edildi?inde y?kamaya kar?? daha dayan?kl?d?r. Sa?l??a Zararl? Hi?bir Madde ??ermez.

t-shirt ortu

Renk Se?enekleri
ürün Kodu G?rüntü Rengi Parlayan Renk
WBPL01 A??k Ye?il Ye?il
WBPL02 A??k Ye?il Turkuaz
WBPL03 Beyaz Mavi
WBPL04 Lacivert Lacivert
WBPL05 Beyaz Menek?e
WBPL06 Turuncu Sar?
WBPL07 Beyaz Turuncu

 

Yukar?da yer alan a??klama ve uygulama bilgileri maddenin kullan?m sahas? ve amac?na y?nelik olup bilgi edinme mahiyetindedir. Bu nedenle bir ba?lay?c?l??? yoktur ve garanti olarak de?erlendirilemez. Kullan?m amac?na g?re ?zel bir hasl?k arand???nda testlerinin yap?lmas? veya firmam?zdan teknik bilgi al?nmas? gerekmektedir. audemars piguet royal oak replica