? ürünler
Icerige Gecis Yap
Burada Flash Animasyon var

ürünler

Burada Flash Animasyon var

 

ürün Kategorileri:

 

TEKST?L ?PL?KLER?

 

Karanl?k Ortamlarda I??k Verir ve Parlar. Curtisium Teknolojisiyle üretilmi?tir.

  • Karanl?k ortamlarda ???k verir ve par?ldar.
  • Par?ldama ve I??k verme ?zelli?ini hi?bir zaman yitirmez.
  • Deforme olmaz.
  • Kokusuzdur.
  • Suda ??zülmez.
  • Hi?bir zehirli ve tehlikeli madde i?ermez, cildi tahri? etmez, ?evreye zarars?z ve geri d?nü?ümlüdür.

POL?PROP?LEN F?LAMAN ?PL?KLER

Ye?il - Mavi - Turkuaz Par?ldayan Renklerde Mevcuttur.

400 Deniers ( 36 Filaman )

180 Deniers ( 18 Filaman )

120 Deniers ( 14 Filaman )

 

 

POLYESTER F?LAMAN ?PL?KLER

Ye?il - Mavi - Turkuaz Par?ldayan Renklerde Mevcuttur.

600 Deniers ( 48 Filaman )
200 Deniers ( 24 Filaman )
150 Deniers ( 15 Filaman )

POLYESTER NAKI? ?PL?KLER?

150 Deniers x 2 Büküm Ye?il - Mavi - Turkuaz Par?ldayan Renklerde Mevcuttur.

POLYESTER D?K?? ?PL?KLER?

600 Deniers x 3 Büküm Ye?il - Mavi - Turkuaz Par?ldayan Renklerde Mevcuttur.

POLYESTER KISA L?F ?PL?KLER

5.5 Deniers, 38mm - 120mm Ye?il - Mavi - Turkuaz Par?ldayan Renklerde Mevcuttur.

BüKüMLü ?PL?KLER

Akrilik, Yün ve di?erleri ile parlak polyester.
2/36'lar ?le 3/5'ler Aras? Ye?il - Mavi - Turkuaz Par?ldayan Renklerde Mevcuttur.

EL ?RME ?PL?KLER

2/10'lar ?le 3/5'ler Aras? Ye?il - Mavi - Turkuaz Par?ldayan Renklerde Mevcuttur.

POL?PROP POLYESTER ?PL?KLER

30 - 70 Deniers Aras? Ye?il - Mavi - Turkuaz Par?ldayan Renklerde Mevcuttur.

breitling replica

Yukar?da yer alan a??klama ve uygulama bilgileri maddenin kullan?m sahas? ve amac?na y?nelik olup bilgi edinme mahiyetindedir. Bu nedenle bir ba?lay?c?l??? yoktur ve garanti olarak de?erlendirilemez. Kullan?m amac?na g?re ?zel bir hasl?k arand???nda testlerinin yap?lmas? veya firmam?zdan teknik bilgi al?nmas? gerekmektedir.